LLEI DEL TERRITORI I GOVERN OBERT:TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ PER ORDENAR EL TERRITORI AMB LA CIUTADANIA.

Sense l’urbanisme, no hauria estat possible repensar col·lectivament les nostres ciutats, ni transformar-les profundament en benefici de la ciutadania. Malgrat això la percepció ciutadana i la presència als mitjans de l’urbanisme està associada la majoria de les vegades a notícies negatives, sovint relacionades amb el frau, la influència il·legítima o la corrupció.

I això és un problema seriós, perquè la capacitat transformadora de l’urbanisme està lligada la capacitat de construir la ciutat en un clima de confiança. El planejament ordena la ciutat i ho ha de fer en benefici dels ciutadans, però també defineix el contingut de la propietat i genera plusvàlues. Per aquest motiu els interessos generals, les demandes col·lectives i els interessos particulars hi conflueixen. L’urbanisme per generar confiança ha de construir un espai obert on no s’ocultin aquests interessos diversos, sinó tot el contrari. Cal posar-los sobre la taula i permetre una deliberació ciutadana abans de la presa de decisió. Hem de ser capaços d’aflorar els guanys per a l’interès general, per als col·lectius i per als particulars en un determinat planejament i aprofitar per debatre’ls democràticament.neighbourhood planning

La construcció d’aquest espai obert per a la presa de decisió, que permeti generar confiança, és l’objectiu de les polítiques de Govern Obert en l’ordenació del territori i l’urbanisme. Els articles que  l’avantprojecte de Llei d’ordenació del territori dedica al Govern Obert, a la transparència i la participació, han de ser llegits a la llum d’aquest objectiu de fons. Per assolir-lo, en síntesi, l’avantprojecte estableix el següent:

– Garanteix el dret d’accés a la informació urbanística durant i després de l’aprovació del planejament.

– Garanteix la publicitat del planejament, també en relació amb aquells aspectes que tenen a veure amb la propietat del particulars (i que expliquen sovint moltes de les modificacions).

– Reforça i connecta adequadament els instruments electrònics de planejament, com ara el Registre Públic Urbanístic de Catalunya i el Mapa Urbanístic de Catalunya.

– Incrementa la informació sobre els valors en venda i de lloguer, sobre els costos de les obres d’urbanització i sobre les dinàmiques territorials.

– Reforça els canals de participació ciutadana, especialment en aquell planejament estratègic per al país, com ara el Plans directors.

Val la pena conèixer a fons aquest avantprojecte que acabarà impactant sobre les nostra vida i les nostres ciutats. Aquí trobareu molta informació que fa l’avantprojecte més entenedor.

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/ordenacio_del_territori/projectes_normatius/llei_de_territori/llei-de-territori-avantprojecte_llei/

 

Anuncis
Publicat dins de GOVERN OBERT, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, Uncategorized | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

La república que volem: institucions íntegres, creïbles…i amb igualtat social

Les polítiques de Govern Obert i les polítiques d’integritat estan fortament entrellaçades, entre altres coses perquè comparteixen un objectiu: garantir la qualitconfiançaigualtatpopulismeat democràtica i un grau de confiança en les institucions que permetin un adequat funcionament d’aquestes.

Per comprendre la importància de les polítiques de govern obert i d’integritat per la qualitat democràtica, un bon estudi és el publicat per Transparència Internacional que analitza el lligam entre desigualtat, corrupció i populisme. El gràfic d’aquí a l’esquerra, que resumeix molt bé el contingut de l’estudi, posa de manifest com la percepció de corrupció sistèmica, sumada a la manca d’igualtat, minen la confiança i acaben generant la resposta populista, que ara estem patint amb la presidència de Trump.

En aquest altre post que vaig publicar fa poc (La República que volem: institucions íntegres i que generin confiança), aprofundeix-ho en aquesta qüestió i apunto alguns dels aspectes claus de les polítiques d’integritat. Aquestes polítiques són cabdals per construir una república amb una democràcia de qualitat i per recuperar un grau de confiança en les institucions, sense la qual difícilment estarem en condicions d’impulsar les polítiques redistributives i d’igualtat que ens calen.

Publicat dins de ANTIFRAU, GOVERN OBERT | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Institucions obertes i llegibles per a la República que volem

La importància de la transparència i de construir institucions obertes ve de llarg. I és un dels elements que no podem oblidar en la República que volem.

D’aquí poc ja farà dos segles que François Guizot  va escriure: “El que caracteritza les institucions a les quals aspira Europa no és la representació, no és l’elecció, no és la deliberació, és la publicitat. La necessitat de publicitat en l’administració dels assumptes públics és el tret essencial de l’Estat Social i l’esperit de l’època. On falti la publicitat, pot haver-hi eleccions o deliberacions, però els pobles no creuran en elles”.

1200px-ambrogio_lorenzetti_coro-participacio-015

Fragment del fresc: Alegoria del mal i del bon govern. Autor: Lorenzetti. Any: 1340

 Guizot volia superar el fals dilema, avui un altre cop tan vigent, entre els partidaris de la democràcia representativa o deliberativa. Per fer-ho introdueix un tercer vector, la transparència, subministrar informació comprensible. Per ell aquesta és realment la clau de volta d’una democràcia de qualitat, perquè que genera confiança en les institucions.

Molt més recentment Pierrre Rosanvallon ens ho recorda al seu llibre Le bon gouvernement : “les institucions han de ser llegibles per generar confiança i qualitat democràtica; la sospita és un verí per les institucions i es combat amb la transparència.”

Per tot plegat en la República que volem cal establir mecanismes per conèixer com es prenen les decisions.  Ja hi estem treballant. Per exemple el Govern de Catalunya ha establert dues mesures per fer seguiment de la influència exercida sobre els alts càrrecs i directius públics en la presa de decisió: l’obligatorietat d’inscripció en el Registre de grups d’interès i la necessitat de fer públiques les reunions amb els grups d’interès. Aquestes mesures, a més de permetre el control extern de possibles intents d’influència il·legítima, facilitarà a la ciutadania una major comprensió sobre què s’amaga realment darrere una decisió i li permetrà participar en condicions més equitatives i informades.

Més informació, més comprensió del funcionament intern de les administracions, més visibilitat dels actors que interactuen… Ras i curt unes institucions més llegibles i en les quals confiar, com  les que construirem a la República que volem.

Publicat dins de GOVERN OBERT, TRANSPARÈNCIA, Uncategorized | Etiquetat com a | 1 comentari

A participar se n’aprèn. Jornades d’innovació Democràtica 2016

A participar se n’aprèn. Sobretot se n’aprèn participant, associant-se o construint col·lectivament projectes comunitaris. I cal aprendre’n si volem construir una democràcia de qualitat.infantsparticipan

La clau de volta de les polítiques de Govern Obert rau en obrir-les administracions públiques, subministrant el màxim d’informació possible a la ciutadania, perquè aquesta la pugui utilitzar i estigui en disposició de  participar activament en el disseny, l’execució i el control de polítiques públiques. Però no n’hi ha prou posant a disposició de la ciutadania informació o obrint canals de participació, sinó que cal dotar-la d’eines i metodologia. Per això, des de la Secretària de Transparència i de Govern Obert, es duen a terme programes de suport al món associatiu per impulsar la participació interna en el món associatiu o cada any s’atorguen els Premis Participa a l’Esjornades2016cola als millors projectes participatius que els centres educatius han impulsat.

Ara hem volgut fer un nou pas i  convertir les Jornades d’Innovació Democràtica 2016, organitzades aquest any conjuntament amb el Departament d’Enseyament, en un espai de reflexió sobre l’educació per a la participació i la democràcia.  Un espai per compartir experiències i on visibilitzar la valuosa i interessant tasca de molts centres docents a favor de la participació ciutadana.

Jornades d’Innovació Democràtica 2016 hi trobareu tota la informació de la Jornada i, en aquest vídeo (en el minut 56), un entrevista on aprofundeix-ho  una mica més en el perquè de la Jornada.

En aquest altre vídeo , podreu gaudir de l’excel·lent debat entre la mestre Pilar Benejam i l’expert en educació, Eduard Vallory. A participar se n’aprèn i si volem construir un país de qualitat, una democràcia que no caigui en l’engany del populisme, tots hem de reflexionar sobre quines són les condicions perquè puguem participar i deliberar per construir projectes col·lectius que valguin la pena.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

ENTRA A CASA TEVA

 

El Govern és casa teva és el lema de la campanya institucional que el Govern està duent a terme per impulsar l’ús del instruments  que el ciutadà té a les seves mans per poder participar en la presa de decisions en el cogovern, que podreu trobar a la nova web de Govern Obert.  Ciutadans informats i actius que deliberen i participen en el disseny (i en l’execució) de les polítiques públiques: aquesta és la clau de volta del Govern obert.

Que els ciutadans són propietaris de la informació pública i que són actors que han de prendre decisions i governar, malgrat hi hagi persones que tinguin un mandat per representar-les al Parlament, els diputat, a per adoptar decisions al Govern, és una idea que xoca amb algunes velles concepcions de les política i de la democràcia representativa. De fet, l’etimologia de la paraula govern, provinent del grec, ens porta a una idea diferent, la del timoner que pilota el vaixell, la del líder que ens condueix.

Malgrat la importància de la política professional i el paper clau que aquesta té per al bona funcionament de les institucions i de les democràcies,  aquesta concepció del govern és del tot insuficient.  Avui en dia, en el marc de la societat en xarxa i en un context del que Zygmunt Bauman ha anomenat anomanat col·lapse de la confiança, una mirada republicana, que també ve d’antic, ha de perseguir un nou estat governat per ciutadans virtuosos que prenen les decisions. De fet, sabem que la decisió en xarxa, col·lectiva, deliberativa, enriqueix les polítiques, les fa mproxyés democràtiques, però també més eficients.

Un repte  per tant, que ve de lluny i que caldrà assolir gradualment, perquè requereix adaptar conceptes i hàbits de treball, un canvi cultural en les nostres institucions, passar del poder concentrat en uns pocs que acumulen la informació a un poder més horitzontal on la informació és compartida. Un repte necessari si volem avançar cap a una concepció republicana del Govern, el protagonista de la qual sigui el ciutadà.

Per assolir-lo, per construir unes administracions públiques més relacionals, orientades a la màxima implicació dels ciutadans en la presa de decisions.Per aquest motiu,  si volem reeixir, no es podem limitar a la publicació de dades i documents. Quedar-se en aquest estadi té el risc de generar un volum immens d’informació sense control ni utilitat real, la infotoxicació.  Superar l’ aparença de transparència i aconseguir que desplegui tot el potencial d’aquesta, requereix la participació activa de la ciutadania i, controlar autònomament la gestió pública i els seus efectes sobre la societat i el territori.

Ras i curt, l’èxit de les polítiques de transparència requereix associar-les a les polítiques d’apoderament ciutadà i a la potenciació dels espais de deliberació en els processos de formulació de les polítiques. La informació pública és del ciutadans, perquè el Govern és casa seva, i l’han d’utilitzar per controlar, per decidir, per cogovernar.

 

 

 

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Regals, influència i ètica pública

El regal malgrat que sigui el fruit de vegades de la generositat, de l’amistat o de l’afecte real, genera un certa situació de desequilibri. En el terreny professional, el regal, donar un objecte, engrandeix el donant i obliga al qui al rep a retornar-lo o compensar-lo d’alguna manera.  Aquesta idea intuïtiva imagesque tots tenim fou confirmada per Marcel Mauss en l’Essai sur le Don, un estudi antropològic sobre les societat arcaiques.

Per aquest motiu, per aquesta situació de desequilibri que crea, perquè pot amagar un intent d’influència, és un dels aspectes que es regulen en tots els codi ètics de les organitzacions públiques i privades. A les Administracions Públiques, els conflictes d’interès, la tensió entre l’interès privat i l’interès general, i els dilemes que tenen els càrrecs públics en l’adopció de decisions derivats de la incidència externa són una de les claus de volta de les regles de conducta dels codis ètics. Les lleis no poden regular totes les situacions i conflictes possibles, entre d’altres motius, perquè aquests  també evolucionen amb el context social; per això calen instruments flexibles que fixin normes i estàndards ètics que guiïn els càrrecs públics davant dels dilemes ètics.

Per tot plegat, el Govern al Codi de conducta per als alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat ha establert el següent:

“Abstenir-se acceptar regals i donacions de particulars i d’entitats públiques o privades a excepció feta de les mostres o no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficial o protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del càrrec.

En aquest darrer cas, les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficial o protocol·laris es dipositaran a la conselleria que establirà l’ús que se’n farà i es publicarà al portal de Transparència de la Generalitat”.

La solució adoptada és clara: els regals no són mai a títol personal, sinó per raó del càrrec. Per tant, quan s’han d’admetre per qüestions protocol·làries,  és la institució que se’ls queda i en concreta l’ús. Per bé que,  en aquest últim cas, amb la condició de fer públic el regal, l’orígen i l’ús. Aquí podeu trobar, per exemple, la informació dels  obsequis del Departament de Cultura.

Darrere d’aquesta regla de transparència, hi ha  a un principi elemental d’ètica kantiana: fes només allò que pugui fer públic. Fet i fet, serà la mirada col·lectiva la que anirà passant el sedàs i determinant quins regals protocol·laris i commemoratius per a les institucions públiques són admissibles.

Publicat dins de TRANSPARÈNCIA, Uncategorized | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Govern Obert i programari lliure i de codi obert

Un cop més, la XIP ens ha obsequiat amb una projecte innovador i excel·lent, i que ha estat el resultat, com no podia ser d’una altra manera, del treball en xarxa. Aquest cop es tracta del llibre Programari lliure i de codi obert/ Societat lliure i govern obert.  És un recull de 24 articles escrits per experts de diferents camps que ens donen una visió de 360 graus sobre què és en realitat el programari lliure i de codi obert (Free and Open Source Software, FOSS).
baixaEl títol del llibre ja ens en comunica la principal  virtut: el fet de reflexionar i aportar idees sobre tot el potencial del programari lliure i de codi obert per poder construir en xarxa i de forma participativa una societat lliure, projectes públics més potents i transversals, un govern obert en definitiva. Molt recomanable!

 

 

Publicat dins de DADES OBERTES, PARTICIPACIÓ, Uncategorized | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari